Fotóritkaság: Greta Garbo & Rouben Mamoulian


Greta Garbo & Rouben Mamoulian - Queen Christina (1933)

Megjegyzések